Säkerhetstestad

CE-märkningen är en viktig del av Eus produktlagstiftning och omfattar bland annat byggprodukter, maskiner och leksaker.

CE-märket intygar att produkten uppfyller den viktigaste egenskapen, nämligen säkerheten.

Samtliga produkter vi säljer, installerar och arbetar med är CE-märkta.